Bot - Void

Void

VoiD jest to po prostu przerobiony eggdrop. Mówiąc dokładniej VoiD to wojenna odmiana IRCowego BOTa.

Do instalacji potrzebne jest konto shell ok. 10 Mb na serwerze Unixowym, klient telnetu lub ssh, program FTP i trochę czasu.

Prześlij na konto plik void.tar.gz (dostępny w dziale download) za pomocą FTP
Zaloguj się na konto i rozpakuj plik komendą:

tar -zxf void.tar.gz

Wejdź do katalogu z rozpakowanym VoiD'em komendą

cd void

Wydaj komendy konfigurujące:

./configure
make install


Teraz czas na konfiguracje VoiD'a jest łatwiejsza, niż konfiguracja eggdropa.

Ściągnij plik conf na swój HDD Otwórz plik conf do edycji (za pomocą np. notatnika)
Odszukaj i zamień przedstawione poniżej linie (w notatniku pacnij F3)

set nick "" -> set nick "nick_bota" (ustawia nick bota)
set altnick "$nick-" -> set altnick "inny_nick" (alternatywny nick, możesz pozostawić $nick-)
set realname ":"-> set realname "jakis_text" (wartość dla whois)
set username "$nick" -> set username "nick_ircowy" (twój IRCowy nick)
listen 11111 users -> listen users (port bota)
set servers {
poznan.irc.pl:6667
warszawa.irc.pl:6667
lublin.irc.pl:6667
krakow.irc.pl:6667
wroclaw.irc.pl:6667
}

#set my-ip "" -> #set my-ip "twoj_ip" (podaj twój IP, opcjonalnie)
#set my-hostname "" -> #set my-hostname "twoj_host (podaj twój host, opcjonalnie)


Konfiguracja zakończona. Prześlij plik na konto za pomocą FTP

PRZYKŁADOWY PLIK CONF

#!/home//login/void

## Use this config only in VoiD botnet (void2)

set nick "kubus"
set altnick "kubus_puchatek"
set realname "prosiaczek"
set username "osiolek"
listen 11111 users
set servers {
poznan.irc.pl:6667
warszawa.irc.pl:6667
lublin.irc.pl:6667
krakow.irc.pl:6667
wroclaw.irc.pl:6667
}
#set my-ip "127.0.0.1"
#set my-hostname "kubus.puchatek.is.cool.pl"

set anticolide 0 set bounce-exempts 0
set bounce-invites 1 set bounce-modes 1
set ban-fun 0 set ban-bogus 0

## DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW HERE, THERE IS NO NEED TO.

set botnet-nick "$nick"
logfile mcobxsk * "log.$nick"
set userfile "$nick.uf"
loadmodule channels
set chanfile "$nick.cf"
channel add #noname
oadmodule server
loadmodule ctcp
loadmodule irc
loadmodule transfer
loadmodule share
loadmodule notes
set notefile "$nick.nf"
loadmodule console
checkmodule blowfish
source scripts/void.tcl

Teraz trzeba odpalić VoiD'a Zaloguj się ponownie na konto

Wydaj komendę

./void conf -m (parametr -m oznacza tworzenie userlisty)

Uruchom klienta IRC i wydaj komendy:

/msg nick_bota void
/msg nick_bota pass XXXVoiD uruchomiony :o)