Podstawowe komendy

Komendy IRCa

Komendy są makro-rozkazami, które wydaje użytkownik klientowi IRC. Następnie klient "tłumaczy" komendę i przesyła do serwera odpowiednie polecenia. Komendy wymienione są alfabetycznie.


Podstawowe komendy:

/ame wiadomość - wyśle wiadomość na wszystkie kanały, na których jesteś poprzedzoną twoim nickiem
/amsg wiadomość - wyśle wiadomość na wszystkie kanały, na których jesteś
/away wiadomość - zostaw wiadomość, że jestem nieobecny
/disconnect - rozłącza od serwera
/exit - rozłącza i zamyka program
/invite nick kanał - zaprasza danego usera na podany kanał
/join #nazwa_kanału - ta komenda pozwala na wejście na kanał o podanej nazwie
/leave #kanał - opuszcza dany kanał
/me wiadomość - wyśle na kanał wiadomość poprzedzoną twoim nickiem
/msg nick wiadomość - przekazuje do danego usera wiadomość
/notify nick - dodaje podany nick do listy notify
/notify - pokazuje listę nicków dodanych do listy notify
/part #kanał - opuszcza dany kanał
/query nick - wejdź na prywatną rozmowę z userem
/quit wiadomość - wyjście z irc
/say wiadomość kanał - wyśle wiadomość na podany kanał


Polecenia mIRCa

/ajinvite on/off - włącza lub wyłącza automatyczne wchodzenie na kanał po zaproszeniu (invite)
/anick nick - zmienia alternatywny nick
/channel kanał - okno podanego kanału przechodzi na pierwszy plan
/clearall - czyści wszystkie okna
/ctcpreply nick ctcp wiadomość - ustawia podaną odpowiedź na podane rządanie ctcp od podanego usera
/dcc chat nick - połączy się z innym userem DCC-chatem
/dcc send nick ścieżka_pliku - przekazuje do danego usera podany plik
/dll nazwa - ładuje podaną bibliotekę DLL (Dynamic Language Libary). Wymagają tego niektóre skrypty
/ebeeps on/off - włącza lub wyłącza dźwięki z PCspeaker-a
/emailaddr mejl - zmienia twój e-mail
/findtext tekst - wyszukuje podany text w aktywnym oknie
/font wielkosc nazwa - zmienia czcionkę w aktywny oknie
/fullname tekst - zmienia twoją nazwę wyświetlaną przez whois
/load flaga plik - ładuje podany plik ze skryptem. Wartości argumentu flaga: -a (aliasy), -pc i -pn (popup), -ru (users), -rv (variables), -rs (inny skrypt)
/log on]off okno plik - włącza lub wyłącza zapis logów z danego okna do podanego pliku
/play ścieżka_pliku - odtwarza dany plik na kanale
/run ścieżka_pliku - uruchomi podany plik


Kontrola

/ban nick - zablokuje możliwość wejścia na kanał dla podanego usera
/deop nick - ta komenda zdegraduje podanego usera
/ignore nick - ignoruje danego usera
/kick nick - wykopie z kanału podanego usera
/mode #kanał +o nick - ta komenda uczyni usera operatorem kanału
/mode #kanał -o nick - ta komenda zdegraduje podanego usera
/nick nowy_nick - zmienia twój nick
/op nick - ta komenda uczyni usera operatorem kanału
/topic nowy_topic - zmieni topic, czyli temat danego kanału
/unignore nick - odignoruje danego usera

Informacje

/abook nick - wyszukuje danego usera w twojej Address Book
/abook - otwiera twoją Addres Book
/ctcp finger nick - sprawdza czas przesyłu danych od usera do usera
/ctcp ping nick - poda Ci czas w jakim informacje są przekazywane do podanego usera
/ctcp time nick - poda Ci czas obowiązujący u danego usera
/ctcp version nick - poda Ci wersję klienta, którego używa dany user
/dns nick - podaje różne informacje np. numer IP
/finger nick - alias działa jak powyższa komenda, akceptuje go mIRC i skrypty dla niego.
/ping nick - komenda czyni to samo co powyższa, ale akceptuje ją kilka programów
/time nick - komenda czyni to samo co powyższa, ale akceptuje ją kilka programów
/version nick - komenda czyni to samo co powyższa, ale akceptuje ją kilka programów
/who nick - podaje host i domenę usera
/whois nick - podaje bardziej dokładne dane
/whowas nick - podaje dane użytkownika, który zakończył sesję


Komendy programu i servera

/clear - wyczyści okno programu
/help - uruchomi plik pomocy
/list liczba_minimalna liczba_maksymalna - podaje listę dostępnych kanałów, na którym jest od X do X userów
/list - podaje listę dostępnych na serwerze kanałów
/server nowy_serwer:porta_serwera - zmienia serwer

/time - podaje datę i godzinę na serwerze


Komendy rozszerzenia IRCX

/msg chanserv flaga kanał akcja nick - parametr akcja może mieć wartość add, del ub list. Paramter flaga aop, sop lub akick. Komenda dodaje, usuwa lub podaje listę userów z podanymi flagami na danym kanale
/msg chanserv op kanał nick - tym poleceniem możesz ustawić flagę +o dla danego usera lub siebie, jeżeli jesteś operatorem kanału
/msg chanserv register kanał hasło topic - rejestruje podany kanał, ustawiając podany topic i zapisując hasło operatora kanału
/msg chanserv unban kanał nick - zdejmuje +b z danego nicka/hostmaski
/msg nickserv identify hasło - pozwala modyfikować twoje ustawienia
/msg nickserv register hasło - rejestruje twój aktualny nick i wiąże go z podanym hasłem. Po wydaniu tej komendy nikt nie może mieć tego samego nicka, nawet po twoim rozłączeniu