Lice - komendy

Lice - komendy

·      Polecenia dla użytkowników

·      Polecenia dla operatorów kanałów

·      Skróty

·      aDCC - czyli LiCe'owe rozszerzenie komend DCC


Polecenia dla użytkownikówalarm

Użycie: /alarm [list|kill|pop |push ]

Pozwala na wykonanie jednej bądź wielu komend w określonym cyklu co X minut. Np.
 • /alarm push 5 cześć - wysyłanie na kanał komendy "/say cześć" co 5 minut
 • /alarm push 1 /echo *wake up* - wyświetlanie co minutę "/echo *wake up*
 • /alarm list - wyświetla listę wszystkich aktywnych alarmów
 • /alarm pop - usuwa aktywny alarm o danym numerze id
 • /alarm kill - usuwa wszystkie alarmy
ansi

Użycie: /ANSI

Włącza lub wyłącza ANSI kolory.

ar

Użycie: /AR [auto reply word(s) ...]

Ustawia bądź wyświetla słowa które reagują na 'auto reply'. Auto reply jest to podświetlenie jednego bądź więcej wyrazów pasujących do podanej przez nas maski. Jeżeli przykładowo ustawiamy auto reply na słowo: Jaś, sami zaś mając nicka Jasiu, to każdy kto napisze słowo zawierające litery Jaś zostanie podświetlone. Wystarczy wówczas tylko wcisnąć TAB i już możemy słać do tej osoby mesga ( jeżeli ta wypowiedź oczywiście była skierowana do nas :)) Standardowo, LiCe ustawia jako auto reply twój aktualny nick.

back

Użycie: /BACK [-q] [wiadomość]

Zmienia Twój tryb z AWAY do HERE. Pozwala to obwieścić kanałowi, iż wróciłeś z trybu AWAY, jeżeli twój skrypt nie ma ustawionego "QUIET MODE". Jeżeli nie podasz powodu powrotu to zostanie on wybrany losowo z listy takowych w katalogu .irc . Opcja "-q" pozwala wrócić z stanu AWAY do HERE bez powiadamiania o tym kanału jeżeli "QUIET MODE" nie jest ustawiony. Aby używać swoich własnych komentarzy do komendy back wyedytuj plik "~/.irc/back.reasons".

beep

Użycie: /BEEP

Włącza bądź wyłącza sygnał dźwiękowy przy otrzymaniu mesga.

chanst

Użycie: /CHANST [kanał]
Podaje statystykę danego kanału: liczbę operatorów kanału, zwykłych userów, liczbę banów, ludzi z prawem głosu oraz irc operatorów. Ponadto wyświetla liczbę userów aktywnych i userów na away'u.

chat

Użycie: /CHAT

Rozpoczyna DCC CHAT z danym nickiem.

chg

Użycie: /CHG [kanał]

Wychodzi z aktualnego kanału i wchodzi na kanał podany jako argument komendy. Jeżeli nie został sprecyzowany rodzaj kanału '#' lub '&' to skrypt przyjmuje domyślnie '#'. Jeżeli nie podamy nazwy kanału to skrypt wyjdzie z aktualnego.

ctog

Użycie: /CTOG [kanał litera(y) opcji]

Pozwala na prowadzenie kontroli nad akcjami wykonywanymi na kanale.

  1 - Włączenie tej opcji uaktywnia banowanie userów którzy floodują nasz kanał z możliwie najgorszą dla nich maską bana. Ponadto "CTOG F" musi być także włączone, chyba że wybrana jest opcja JOIN flood.
  A - Auto Save - zapisuje automatycznie wszelkie wprowadzone zmiany.
  B - Shit action - czyli reaguje na floody i odpowiednio na nie reaguje: AutoDEOP, AutoKICK, AutoIGNORE, AutoBAN.
  C - Ochrona kanału: Auto wykopywanie flooderów.
  D - AutoKICK userów których maska banu pasuje do ich adresu, bądź ludzi z shitlisty.
  E - Włącza opcję nickname-note przy wejściu danej osoby na kanał.
  F - Automatyczne banowanie flooderów. Gdy połączysz to z opcją "B" to twój kanał zamieni się w prawdziwą twierdzę niepodatną na floody.
  G - Bitch mode. Włączony, pozwala na posiadanie opa tylko ludziom z flaga +O na twojej friend liście. Każdy bez tej flagi na twojej friend liście będzie deopowany. Oczywiście można mu dać flagę +E - ale po co ? :)
  H - Automatyczne sprawdzanie DNS'u w momencie wejścia kogoś na kanał z adresem w formie IP.
  I - Automatyczne wejście na kanał w przypadku INIVTE'a.
  J - Automatyczne wykrywanie clone botów. Informuje Cię jeżeli na kanale jest kilka nicków z tego samego host'u.
  K - Zezwala na założenie klucza.
  L - Blokuje na kanale podane mody.
  M - Automatyczne wykopywanie userów którzy ustawiają na kanale klucz z tzw. bogus characters. Ludki którzy w nazwie klucza używają znak escape bądź control są automatycznie wykopywani.
  N - NetHack protection: Ochrona przed servopami.
  O - Włącznie tej opcji pozwala operatorom floodować. Gdy jakiś op (+o) zacznie floodować kanał, dostaniesz ostrzeżenie o tym, ale Twój skrypt go nie wykopie.
  P - Włącza bądź wyłącza funkcje Friend CTCP, a więc Prot, AutoOP i AutoGREET.
  Q - Tworzenie tzw. spokojnego kanału. Skrypt ignoruje i nie wyświetla wszelkich komunikatów w stylu CTCP, JOIN, zmiany nicków itd.
  S - AutoSHIT: automatyczne wrzucanie na shita flooderów z flagą +F (KICKBAN). Luserzy którzy próbują floodować Ciebie są dodawani z flagą +I (IGNORE). Funkcja ta nie zapisuje tego automatycznie więc musisz zrobić to poprzez /SAVE.
  T - Zablokowanie topica. Nie pozwala zmienić topic na inny.
  V - Opcja ta pozwala użytkownikom z prawem głosu (+v) na floodowanie. W przypadku wykrycia floodu od takiej osoby Twój skrypt jedynie Cię o tym poinformuje nie podejmując więcej żadnych działań.

cwho

Użycie: /CWHO [[flaga] [nick!user@host pattern]]

Szybka lista twojego aktualnego kanału, bądź wybranego kanału, używając LiCe cache'a. Ponadto pokazuje status userów jeżeli są oni na naszej F liście.
Flagi:

  -a - ALL. Wyświetla wszystkich userów wg maski n!u@h (domyślnie).
  -o - OPS. Wyświetla tylko operatorów wg n!u@h .
  -n - NONOPS. Wyświetla normalnych userów wg n!u@h .
  -v - VOICES. Wyświetla tylko userów z prawem głosu.
Standardowym wzorcem n!u@h pasującym do wszystkich użytkowników jest "*!*" . Jeśli użytkownik posiada Userlist/Shitlist status to jego dane zostaną podświetlone.

cycle

Użycie: /CYCLE

Wyjście i ponowne wejście na ten sam aktualny kanał.

define

Użycie: /DEFINE [hostname port]

Próba określenia poprzez serwer dictd. Jeśli podamy jako argument hostname/port to nastąpi połączenie z podanym hostem zamiast z "dict.org".
 Przykłady:
  /DEFINE test
  /DEFINE lice mistik.net 2628

dns

Użycie: /DNS < nick | [host | ip adres] >

Translacja podanego adresu IP do kanonicznej postaci i vice-versa. Jeśli jako argument podamy nicka, to wówczas translacji zostanie podany jego adres sieciowy.

dom

Użycie: /DOM

Jeśli domena wyższego rzędu lub hostname jest podany, to otrzymujemy definicję danej domeny (kraj) bądź jej specyfikację (org - organizacja). Domeny wyższego rzędu to: .com .net .fr .org itd.

dtog

Użycie: /DTOG [litera poszczególnej opcji]

Ustawienia dotyczące funkcji DCC.

  C - DCC AutoCLOSE.Odrzucanie wszystkich przychodzących dcc połączeń.
  G - DCC AutoGET. Pobieranie wszystkich plików wysyłanych do Ciebie.
  S - DCC AutoSEND. Automatyczne wysyłanie plików z offer listy.
  O - DCC Overwrite. Nadpisywanie duplikatów plików przy DCC GET. Jeżeli nie jest włączone to pliki są przyrostowo
przemianowywane co zapobiega nadpisaniu (chyba że AutoRESUME jest włączone).
  Q - DCC QUIET MODE. Nie wyświetla informacji o przebiegu transferów.
  R - DCC AutoRESUME. Pozwala na dociąganie przerwanych transferów.

dump

Użycie: /DUMP

Zrzuca wyjście danej komendy ircii do pliku 'IRCDUMP' w Twoim katalogu domowym.

erase

Użycie: /ERASE [#]

Kasuje z pamięci wszystkie zapisane mesgi (podczas AWAY'a).
Jeżeli podamy numer wiadomości to tylko ta wiadomość zostanie skasowana.

findip

Użycie: /FINDIP

Dokonuje translantacji określonego IP adresu na adres w postaci canonical name lub odwrotnie.

finger

Użycie: /FINGER [[-h] ][[user]@full.hostname]

Taki sam jak spod shella. Np.

  /FINGER SrfRoG - fingeruje SrfRoG'a user@host (np. srfrog@nema.com)
  /FINGER -h SrfRoG - fingeruje host SrfRoG'a (np. @nema.com)
  /FINGER @nema.com - tak samo jak wyżej
  /FINGER srfrog@nema.com - jak normalny unixowy finger

friend

Użycie:
 • /FRIEND -a [host]
 • /FRIEND -c <[+|-]kanał> [[<-|+>mody] [powitanie]]
 • /FRIEND -d
 • /FRIEND -h <[+|-]host>
 • /FRIEND -l [handle]
 • Opcje i czynności:

  • -a - Tworzy nowy wpis w Twojej FRIEND liście. Jeśli podany pseudonim pasuje do kogoś na twoim kanale, jego user@host zostanie dodany do userlisty. Ponadto, możliwe jest dodanie nowego host'a do userlisty jeżeli user nie posiada jeszcze takowego.
   UWAGA: Jeśli żaden nick nie pasuje do pseudonimu na userliscie lub host nie zostanie podany, to wpis hosta do userlisty nie będzie dokonany. Dopisanie jego jest wówczas możliwe poprzez opcję -h.
  • -c - Dodawanie/kasowanie kanałów do istniejącego wpisu. UWAGA: Wpisy bez kanału będą automatycznie usuwane z userlisty.
  • -d - Kasowanie wpisu i wszystkich jego hostów i kanałów z FRIEND listy.
  • -h - Dodawanie/kasowanie hostów do istniejącego wpisu. UWAGA: Wpisy hostów mogą zawierać wildcardy.
  • -l - Lista wszystkich aktywnych wpisów. Jeżeli jako argument podamy pseudonim osoby to zostaną wyświetlone informacje na jego temat.

 • Opcje (dla -c):
  • A - AUTOMODE: automatyczne opowanie bądź dawanie voice'a po wejściu na kanał. Samo +A jest nieużyteczne, user musi posiadać także +O lub +V do prawidłowego działania tej opcji. UWAGA: automode _nie wymaga_ hasła, używaj więc tej opcji z ostrożnością.
  • E - EXCEPTION: pozwala userowi na:
   1. Zdeopowanie innego chronionego przez Ciebie usera
   2. Kick/ban chronionych przez Ciebie userów
   3. Usuwanie perm-banów
   4. Zmianę zablokowanych przez Ciebie mode'ow kanału.
  • F - FLOOD FREE: user może przekraczać Twoje zabezpieczenia przed flood'em.
  • G - GREET: wyświetla powitanie dla usera gdy ten wchodzi na kanał.
  • I - INVITE: zapraszanie usera na kanał poprzez jego !INVITE .
  • O - OP: opowanie usera poprzez !OP .
  • P - PROTECT: chroni userów przed KICK/BAN/DEOP .
  • R - REVENGE: podejmowanie odwetu za KICK/BAN/DEOP .
  • U - UNBAN: usuwa bana pasującego do usera poprzez !UNBAN .
  • V - VOICE: daje userowi voice'a poprzez !VOICE .

· Przykłady:
· Dodanie do userlisty z auto-opem i protektem na kanał #LiCe_Ops:

  /FRIEND -a LiCe_Ops
  /FRIEND -c LiCe_Ops +#LiCe +AOP
  /FRIEND -h LiCe_Ops +*!*user1@*host1.com
  /FRIEND -h LiCe_Ops +*!*user2@*host2.com
  /FRIEND -h LiCe_Ops +LiCe!*e@*mistik.net

· Tworzymy usera z pseudonimem SrfRoG i dodajemy mu kanały #LiCe i #Linux. Na #LiCe, dajemy mu op'a (nie auto), protujemy, ustawiamy revenge i powitanie. Na #Linux dajemy mu tylko auto-voice'a i protujemy. Zakładamy, że SrfRoG jest teraz na ircu, zatem jego user@host zostanie automatycznie dodany. (SrfRoG może później dodać swoje własne hosty poprzez /msg !IDENT).

  /FRIEND -a SrfRoG
  /FRIEND -c SrfRoG +#LiCe +OPRG Hi there frog!
  /FRIEND -c SrfRoG +#Linux +AVP

· Hmm... SrfRoG jest świetnym gościem, spędzającym wiele czasu na kanale #LiCe. Chciałbym więc dać mu opa na wszystkich moich kanałach!

  /FRIEND -a SrfRoG *!cag@codehack.com
  /FRIEND -c SrfRoG +#* +AOPE frogs are cool! :)

gone

Użycie: /GONE [-a|-q] [wiadomość]

Włącza tryb AWAY i informuje o tym na wszystkich kanalach na jakich obecnie jesteś. Opcjonalnie zostanie także podana Twoja wiadomość. Opcja "-q" powoduje wejście w stan AWAY bez powiadamiania o tym kanału. Np.

  /GONE -q nobody will see my away msg ;)

Normalnie, LiCE (EPIC) powinnien umieścić Twój AWAY status na Twoim aktualnym serwerze. Aby ustawić go jednocześnie na wszystkich serwerach do których jesteś podłączonych użyj flagi "-a". Np.

  /GONE -a Gone for the weekend, bye bye!!

Aby korzystać z własnych AWAY reasonów wyedytuj plik "~/.irc/gone.reasons".

hold

Użycie: /HOLD

Włącza bądź wyłącza zatrzymywanie ekranu po zapełnieniu.

ignore

Użycie:
  /IGNORE [[-|+]typy]
  /IGNORE [[-|+]typy]

IGNORUJE nick'a bądź usera odpowiadającego podanej masce. Ponadto możliwe jest ignorowanie całego kanału wg nazwy kanału bądź maski nazwy kanału. Jeżeli nie podamy typu ignore'a to używany jest "ALL CRAP -PUBLIC" Rodzaje ignore'ów:

ALL MSGS PUBLIC WALLS WALLOPS INVITES

Przykłady:
  /IGNORE *!*@*aol.com - ignoruje userów spod maski '*!*@*aol.com'
  /IGNORE *!*@*aol.com NONE - ściąga ignore z maski '*!*@*aol.com'
  /IGNORE Vassago MSGS NOTICES - ignoruje 'NOTICES' i 'MSGS' z adresu Vassag'a. (np., *!*lamer@*dork.org)
  /IGNORE Vassago NONE - usuwa poprzedniego ignore'a
  /IGNORE #exceed CTCPS - ignoruje wszystkie 'CTCPS' z kanału #exceed (jeśli jesteś na tym kanale)
  /IGNORE #exceed NONE - usuwa poprzedniego ignore'a
  /IGNORE *!*@* - ignoruje wszystkich! uważaj!

imail

Użycie: /IMAIL [nick(i) ... | emails ...]

Wysyła e-maila(e) na adres bądź nick'a który sprecyzujesz, bez wychodzenia z obecnej sesji IRC'a. Komenda ta działa, gdy masz dostęp do "sendmail'a".

invite

Użycie:
  /INVITE [kanał]
  /INVITE
  /INVITE

Pierwsze dwie formy zapraszają na twój aktualny lub podany kanał osobę (osoby) sprecyzowaną jako nick. Druga zaś zaprasza wszystkich ludków z danego kanału do twojego aktualnego. Aby to zadziałało musisz być na obu kanałach jednocześnie. Np.
  /INVITE asmodean #LiCe - zaprasza asmodean'a na #LiCe
  /INVITE #LiCe mikh ashee - zaprasza mikh'a i ashee'iego na #LiCe
  /INVITE SrfRoG - zaprasza SrfRoG'a na twój aktualny kanał
  /INVITE #LiCe #HTML - zaprasza ludzi z #HTML na #LiCe

j

Użycie:
  /J [ew_klucz]
  /J

Umożliwia wejście na określony kanał(y). W pierwszej formie znaczek '#' może być pominięty. Jeśli na kanale jest założony klucz, musisz go podać jako drugi argument tej komendy. Np.
  /J LiCe - wchodzi na kanał "#LiCe"
  /J #singles,#chatzone - powoduje jednoczesne wejście na kanały "#singles" i "#chatzone".

l

Użycie: /L [kanał | *]

Wyjście z kanału. Jeżeli nie podamy jako argumentu nazwę kanału to z aktualnego. Zaś jeżeli za argument podamy "*" to opuścimy wszystkie kanały na jakich jesteśmy jednocześnie.

links

Użycie: /LINKS [server pattern [argumenty]]

Wyświetla połączenia serwerów, pokazuje także liczbę HUB'ow. Np.

  /LINKS *.edu - pokazuje wszystkie połączenia serwerów z domeny *.edu
  /LINKS irc.ilstu.edu - pokazuje połączenia tego serwera

log

Użycie: /LOG [ON|OFF]

Włącza i wyłącza logowanie sesji irca do pliku.

m

Użycie:
/M
/M

Wysyła wiadomość do nicka(ów) lub kanału(ów)

memo

Użycie: /MEMO [memo tekst]

Pierwsza forma tej komendy zapisuje dany tekst do pliku, który może być następnie odczytany za pomocą tej samej komendy tyle, że bez podanego argumentu - i to jest właśnie druga forma tej komendy :) Plik memo zapisywany jest w katalogu help. Np.

/MEMO tescik.

Następnie tekst ten może być odczytany poprzez komendę:
/MEMO

mme

Użycie: /MME

Wysyła action text na raz na wszystkie kanały na jakich jesteś.

msay

Użycie: /MSAY

Wysyła normalny text na wszystkie kanały na jaki jesteś jednocześnie.

mtog

Użycie: /MTOG [litera(y) opcji]

Ustawienia dotyczące logowania poszczególnych wiadomości.

  1 - Powiadamianie o auto-reply w ukrytych oknach.
  2 - Pozwolenie na uaktualnienie TAB listy poprzez auto-reply.
  A - Zapisuje wszystkie ACTIONs (i DESCRIBEs) które są wysyłane do ciebie gdy jesteś w trybie AWAY.
  B - Wydawanie sygnału dźwiękowego przy otrzymaniu mesga.
  C - Nagrywanie wszystkich tekstów przychodzących przez DCC CHAT podczas AWAY'a.
  E - Zapisuje wszystkie logowania na dysk, nie do pamięci - umożliwia to późniejsze je odczytanie w przypadku padnięcia sesji bądź nieprzewidzianego wyjścia.
  M - Zapisuje wszystkie MSGi (ale nie server'a) w trybie AWAY.
  N - Zapisuje wszystkie NOTICEy (ale nie serwera) w trybie AWAY.
  P - Zapisuje wszystkie przypadki "auto reply".
  R - Gdy włączona, skrypt wysyła informacje jak długo jesteś już na away'u każdemu kto do Ciebie mesg'a.
  Q - Włącza ukrywanie wyświetlania awaya. Jeżeli zaś masz wyłączone, wysyła wiadomość do ostatniego/ej osoby/kanału, że jesteś w trybie AWAY.
  T - Zmiana trybu wyświetlanie godziny wydarzenia: albo na początku opisywanej akcji, albo na końcu :)
  U - Zapisywanie wszelkich wydarzeń typu: kick, ban, invite, itp na Tobie w trybie AWAY.
  V - Rozszerzony tryb przeglądania wiadomości. Wyświetla USERHOST info we wszystkich MSG/NOTICE/BAN'ach.
  W - Zapisywanie do pliku wiadomości typu WALLOP w trybie AWAY.

n

Użycie:
/N
/N

Wysyła NOTICE'a do nicka(ów) bądź na kanał(y)

nochat

Użycie: /NOCHAT

Kończy DCC CHAT z podanym nickiem (jeżeli jest aktywny oczywiście).

noig

Użycie: /NOIG

Usuwa nicka(i) z IGNORE listy. Komenda ta wyświetlę list z której wybieramy numerek odpowiedniej osoby do odignorowania :)

note

Użycie:
  /NOTE -dup
  /NOTE -get
  /NOTE -get
  /NOTE -set
  /NOTE -rem

Komenda ta umożliwia zapisanie wiadomości dla danej osoby. Wiadomości zapisywane są w pliku i są tam do czasu usunięcia. Opcja ta jest włączana ręcznie bądź też automatycznie.
W przypadku gdy jest ustawiona na auto, wiadomość jest przypominana podczas komend WHOIS, WHOWAS i/lub JOIN.

Opcje:
 -get - Pobiera wcześniej zapisaną wiadomość.
 -rem - Usuwa wiadomość z osoby/kanału.
 -set - Tworzy lub dopisuje do istniejącej wiadmości. Jeżeli nie ma żadnej wiadomości to jest ona tworzona, w innym przypadku dołączana jest na koniec starej.
 -dup - Duplikat wiadomości do innej osoby.

Uwaga: Kiedy ustawiamy nową wiadomość, poprzednia(nie) nie jest usuwana. Musisz wpierw usunąć pierwsza, jeżeli chcesz mieć małą listę. Ponadto, możesz ustawiać i usuwać wiadomości poprzez nicki oraz ustawić wiadomość dla kanału, która będzie widoczna gdy wejdziesz na takowy. Np.

  /NOTE -set SrfRoG I owe him $20 dollars. - ustawienie nowej wiadomości
  /NOTE -get SrfRoG - przejrzenie wiadomości
  /NOTE -dup SrfRoG ashee - duplikat wiadomości SrfRoGa do 'ashee'.
  /NOTE -rem SrfRoG - usunięcie wszystkich wiadomości SrfRoG'a
  /NOTE -rem * - usunięcie _wszystkich_ wiadomości
  /NOTE -set #lice The LiCe Website @ http://www.lice.org - ustawienie wiadomości dla kanału #LiCe

notify

Użycie: /NOTIFY < <+/->nick1 <+/->nick2 ... <+/->nickN >

Dodaje, usuwa bądź wyświetla nicki z Twojej listy powiadomień. Np.

  /NOTIFY +SrfRoG +LiCe -Vassago - dodaje SrfRoG'a i LiCe'a, usuwa Vassago
  /NOTIFY - wyświetla listę obecnych i nieobecnych osób

offers

Użycie: /OFFERS [nick|kanał]

Wysyła poprzez CTCP prośbę o wysłanie aDCC LIST'y do nicka bądź aktualnego kanału jeżeli nie podamy nicka jako argumentu.

oops

Użycie: /OOPS

Jeśli poślesz niechcący mesga nie tej osobie co trzeba, ta komenda wyjaśni tą sytuację, śląc przeprosiny i wysyłając ten sam tekst tym razem do właściwej osoby.
Argumentem tej komendy jest nick osoby do której mesg ten miał pierwotnie pójść.

p

Użycie: /P [nick|kanał]

Pinguje danego nicka bądź kanał - bez argumentu - aktualny kanał. Uwaga: CTCP PING sprawdza jak długo leci wiadomość od nas do danej osoby. Większy niż 45 sekund oznacza totalnie zalagowane połączenie.

pager

Użycie: /PAGER <[ścieżka/]plik>

Umożliwia wyswietlnie danego pliku w twoim aktywnym oknie ircowym. Przykłady:

  /PAGER ~/ircrc.example   /PAGER /usr/local/lib/irc/ircII.servers   /PAGER myfile.txt
Znane ograniczenia: tylko jeden plik może być przeglądany w tym samym czasie oraz '.' w ścieżce jest brana jako aktualny katalog.

pic

Użycie: /PIC [wiadomość]

Wyświetla określony ASCII obrazek danemu celowi (nick lub kanał). Obrazki pobierane są z katalogu ~/.irc/pic. Jeżeli podamy jako jeden z argumentów wiadomość to zostanie ona dołączona do wysyłanego obrazka. Komenda bez żadnego atrybutu wyświetla spis wszystkich dostępnych obrazków.

play

Użycie: /PLAY [opcja]

Odtwarza wiadomości nagrane podczas trybu AWAY. Pozwala także zapisać daną wiadomość do pliku. Jest to interaktywna komenda, pobierająca argumenty podczas wykonywania.

 # - Idzie do wiadomości o określonym numerze.
 A - Wyświetla wszystkie zapisane wiadomości na raz.
 D - Kasuje wszystkie wiadomości i wychodzi.
 E - Kasuje aktualną wiadomość.
 S - Zapisuje aktualna wiadomość do pliku AWAY.
 Q - Wychodzi nic nie robiąc.
 V - Wyświetla same nagłówki wszystkich wiadomości.
 W - Zapisuje wszystkie wiadomości do pliku wychodzi (kasując je z pamięci).
 ? - Wyświetla pomoc.

Naciskając klawisz przeglądamy kolejno zapisane wiadomości. Ponadto, jeżeli nie mamy nic w pamięci, to możemy przeglądać wiadomości zapisane w pliku AWAY. Druga forma tej komendy umożliwia wyświetlenie wiadomości o podanym numerze.

ppl

Użycie: /PPL [flagi [argumenty]] [kanał]

Uproszczona wersja WHO dla kanału.
Flagi:
  -c - HOP COUNT. Wyświetla użytkowników którzy mają określoną liczbę połączeń irc serwerów do Ciebie.
  -g - GONE. Wyświetla użytkowników w trybie AWAY.
  -h - HERE. Wyświetla użytkowników którzy nie są w trybie AWAY.
  -i - IRCOPS. Wyświetla IRCOPERATORÓW.
  -l - LAMERS. Wyświetla użytkowników bez opa/voice (+o/+v).
  -o - OPS. Wyświetla użytkowników z opem (+o).
  -v - VOICES. Wyświetla użytkowników z voicem (+v).
  -p maska - Wyświetla użytkowników których adres pasuje do podanej maski (n!u@h). Standardową wartością jest "*!*@*".
  -s mark - Wyświetla użytkowników których maska irc serwerów pasuje do podanej przez nas. Standardową wartością jest "*!*@*".

Bez określonych flag wyświetlany jest jedynie nieco upiększony wynik komendy /WHO. Bez sprecyzowania kanału, aktualny brany jest jako domyślny.

rdcc

Użycie: /RDCC <-a|-c|-g|-s> [nick]

Usunięcie różnorakich DCC za jednym razem, opcjonalnie usunięcie połączeń DCC pasujących do podanego nicka.
Opcje:
   -a - Usuwa wszystkie DCCs
   -c - Usuwa DCC CHATs
   -g - Usuwa DCC GETs
   -s - Usuwa DCC SENDs

Przykłady:
  /RDCC -a - usuwa wszystkie DCCs
  /RDCC -a SrfRoG - usuwa wszystkie DCCs do SrfRoG'aTD>
  /RDCC -a *frog* - usuwa wszystkie DCCs do nicków pasujących wg maski *frog*
  /RDCC -g - usuwa wszystkie DCC GETs

re

Użycie: /RE [argumenty]

Przekierowuje wyniki Twojej komendy do nicka bądź na kanał.
Np.
  /RE #LiCe WI - wyrzuca na #LiCe wynik komendy WHOIS
  /RE #LiCe MSG Vassago Phoenix is lame! - pokazuje na kanale #LiCE msg do Vassago

Komenda ta posiada przypadłość do samo-zafloodowania jej użytkownika :). Najczęściej spotykaną w/w sytuacją jest redirectowanie komend które używają statusu WAIT. Np. USERHOST, USER.

redcc

Użycie: /REDCC [-q | ]

Przekierunkowanie wszystkich nadchodzących DCC GET'sów do poprzez DCC CHAT. Znaczek '=' jest potrzebny do wskazania . Aby zatrzymać redirecting DCC GET użyj opcji "-q". Uwaga: Ty jak i musicie posiadać aktywne połączenie DCC CHAT do tej komendy i oboje używać LiCe 3.
Np.
  /REDCC SrfRoG - redirectuje wszystkie DCC GET's do SrfRoG przez DCC CHAT
  /REDCC -q - zatrzymuje wszystkie redirecty DCC GET

relm

Użycie: /RELM [ nick|kanał] [-list]

Redirectuje ostatnie 8 mesgów do danego nicka bądź na kanał, bez argumentu na aktualny kanał. Użyj opcji '-list' do wyświetlenia aktualnie zapisanych mesgów.
Np.
  /RELM 3 SrfRoG - wyświetla 3 ostatnio odebrany mesg do 'SrfRoGa'
  /RELM -list - pokazuje listę mesgów w pamięci
  /RELM SrfRoG - wyświetla 'SrfRoGowi' ostatniego mesga jakiego dostałeś

reln

Użycie: /RELN [ nick|kanał] [-list]

Redirectuje ostatnie 8 noticów do danego nicka bądź na kanał. Bez argumentu na aktualny kanał. Użyj opcji '-list' do wyświetlenia aktualnie zapisanych noticów. Np.

  /RELN 3 SrfRoG - wyświetla 3 ostatnio odebrany notice do 'SrfRoGa'
  /RELN -list - pokazuje listę noticów w pamięci
  /RELN SrfRoG - wyświetla 'SrfRoGowi' ostatniego notice'a jakiego dostałeś

rex

Użycie: /REX [argumenty]
Przekierunkowuje wynik danej komendy do nicka bądź na kanał.
Np.
  /REX #LiCe uname -a\n - wyświetla na kanale #LiCe wynik komendy "uname"

rlag

Użycie: /RLAG
Resetuje twój serwer lag licznik. Termin "lag" oznacza czas po jakim twoja wiadomość dotrze do innego usera.

save

Użycie: /SAVE [Quiet]

Zapisuje wszelkie LiCe ustawienia i listy. Z argumentem 'Quiet' wszystko jest zapisywanie po cichu, bez wyświetlania zbędnych info o tym. Backup pliku konfiguracyjnego tworzony jest w katalogu '~/.irc' (Główny katalog LiCe'a).
sb

Użycie: /SB [-f] [kanał]

Wyświetla listę banów na kanale. Bez argumentu wyświetlane są bany z aktualnego kanału. Flaga '-f' pozwala na wyświetlenie listy banów pobranych z serwera zamiast z cache LiCe.

sbar

Status bar: [x:BCEFGHIKNPQRSWVXZ]

Usytuowany w górnym prawym rogu belki statusowej wyświetla, jakie opcje ustawiane przez /TOG są włączone. Cyfra na początku oznacza ilość nagranych wiadomości podczas pobytu w trybie away.

sc

Użycie:
/SC [-f] [kanał]
Wyświetla listę ludków na kanale. Bez argumentu wyświetla listę aktualnego kanału.
Flaga '-f' pozwala na wyświetlenie listy ludków pobranych z serwera zamiast z cache LiCe.

se

Użycie: /SE [-f] [kanał]
Wyświetla listę wyjątków od banu dla kanału. Jeżeli nie sprecyzujemy kanału pokazywane są dla aktualnego. Flaga "-f" powoduje pobranie listy wyjątków bezpośrednio z serwera zamiast z wewnętrznego cache.
Uwaga: Komenda ta pracuje jedynie na serwerach z supportem do +e mode channel.

sensors

Użycie: /SENSORS

Zmiana wszelkich sensorów używanych do reakcji na dane wydarzenia. Uwaga: jeżeli podamy nieprawidłowe wartości to zabezpieczenia skryptu mogą nawalić. Jeżeli nie posiadasz gruntownej wiedzy o IRCu zostaw te ustawienia bez zmian.

shit

Użycie:
   /SHIT -a [host]
   /SHIT -c <[+|-]kanał> [<-|+>opcje]
   /SHIT -d
   /SHIT -h <[+|-]host>
   /SHIT -l [handle]

Opcje i czynności:
    -a - Tworzy nowy wpis w Twojej SHIT liście. Jeśli podany pseudonim pasuje do kogoś na twoim kanale, jego user@host zostanie dodany do shitlisty. Ponadto, możliwe jest dodanie nowego host do shitlisty jeżeli user nie posiada jeszcze takowego. UWAGA: Jeśli żaden nick nie pasuje do pseudonimu na shitliście lub host nie zostanie podany, to wpis hosta do shitlisty nie będzie dokonany. Dopisanie jego jest wówczas możliwe poprzez opcje -h.
    -c - Dodawanie/kasowanie kanałów do istniejącego wpisu. UWAGA: Wpisy bez kanału będą automatycznie usuwane z shitlisty.
    -d - Kasowanie wpisu i wszystkich jego hostów i kanałów z SHIT listy.
    -h - Dodawanie/kasowanie hostów do istniejącego wpisu. UWAGA: Wpisy hostów mogą zawierać wildcardy.
    -l - Lista wszystkich aktywnych wpisów. Jeżeli jako argument podamy pseudonim osoby to zostaną wyświetlone informacje na jego temat.

     Opcje (dla -c):
      A - IP ADDR: Ban po numerze IP.
      B - BAN ENFORCE: Ban stały.
      C - COUNTRY: Ban na "top-level domain".
      D - DEOP: Deopowanie usera.
      E - EXACT: Banowanie usera z dokładnym wpisem z shit listy.
      F - FUCK: Ban na usera z maską na jego host.
      H - HOST: Ban na host usera.
      K - KICK: Wykopywanie usera.
      N - NORMAL: Ban na maskę *!*user@*host .
      U - USERNAME: Ban tylko na username usera.

·Przykłady:
·KickBan dla wszystkich lamerów na kanale #LiCe i sam ban dla nich na kanale #Linux:
   /SHIT -a Lamers
   /SHIT -c Lamers +#LiCe +KN go away lamers!!
   /SHIT -c Lamers +#Linux +N
   /SHIT -h Lamers +*!*lamer1@*host1.com
   /SHIT -h Lamers +*!*lamer2@*
   /SHIT -h Lamers +Vassago!*@*host3.com

· Nie mogę pozbyć się tego gościa 'asmodean`a', wrzucę go na shita. Zakładam, że jest teraz na ircu (on zawsze jest), więc skrypt automatycznie dopisze jego obecny user@host. asmodean może być niepewnym tematem, więc musimy bk'nac go i utrzymywać bana:
   /SHIT -a asmodean
   /SHIT -c asmodean +#LiCe +KBE where's skuld4 you lamah?@!
·Wygląda na to, że asmodean nie zamierza robić nowej wersji skulda dla LiCe4, wywalmy więc go za to, gdzie go tylko spotkamy!

   /SHIT -a asmodean
   /SHIT -c asmodean +#* +KBF update http://elfz.codehack.com too!

si

Użycie: /SI [-f] [kanał]

Wyświetla listę zaproszeń kanału. Bez argumentu wyświetlane są zaproszenia na aktualnegym kanale. Flaga '-f' pozwala na wyświetlenie listy zaproszeń pobranych z serwera zamiast z cache LiCe'a. Uwaga: Komenda ta działa wyłącznie na serwerach z supportem do +I chanmode channel.

sv

Użycie: /SV [nick|kanał]

Wyświetla Twoją aktualną wersję LiCe. Musisz sprecyzować do kogo będzie wysyłana informacja. Bez argumentów idzie na aktualny kanał.

t

Użycie: /T [nowy topic]

Pozwala zobaczyć bądź zmienić na inny topic kanału. Bez podania kanału wyświetla bądź zmienia topic na kanale aktualnym.

theme

Użycie: /THEME

Zmienia obecny format komunikatów i schemat kolorów na inny. Dostępne schematy znajdują się w katalogu ~/.irc/themes. Komenda bez argumentu wyświetla dostępne schematy.

tlm

Użycie: /TLM [kanał]

Wrzuca na topic ostatni MSG jaki do Ciebie przyszedł. Bez argumentu na aktualny kanał.

tln

Użycie: /TLN [kanał]

Wrzuca na topic ostatni NOTICE jaki do ciebie przyszedł. Bez argumentu na aktualny kanał.

tlw

Użycie: /TLW [kanał]

Wrzuca na topic ostatni WALLOP jaki do ciebie przyszedł. Bez argumentu na aktualny kanał.

tog

Użycie: /TOG [litera(y) opcji]

Opcje, które umożliwiają ustawienie poszczególnych funkcji programu.
  B - Shit actions: Auto DEOP, Auto KICK, Auto IGNORE, Auto BAN. Włączenie bądź wyłączenie reagowania na traktowanie ludków z SHIT listy. Wyłączając tą opcję ludki te nie będą wykopywane, banowane itd.
  C - Ochronna kanału: Auto KICK flooderów.
  B - Shit action: - czyli notuje na floody i odpowiednio na nie reaguje: AutoDEOP, AutoKICK, AutoIGNORE, AutoBAN.
  C - Ochrona kanału: Auto wykopywanie flooderów (zmienna globalna na wszystkie kanały.)
  F - Ochrona przed floodami. Włącza ochronę przed floodami na nas.Wyłączając tą opcję jesteśmy narażeni na floodowanie.
  G - Automatyczne pobieranie wszystkich plików przez DCC. Lepiej wyłączyć.
  H - Automatyczne sprawdzanie hostname'u w przypadku gdy dany user ma adres w postaci IP. Informacja ta później jest wyświetlana podczas komend WHOIS i WHOWAS.
  I - Automatyczne wejście na kanał w przypadku INVITE'a. Włączone umożliwia sprawdzenie przez skrypt rodzaju kanału do jakiego jesteśmy zapraszani i podanie jego statusu: Empty = pusty - nikogo na nim nie ma (server bug), Fake = nazwa kanału zawiera niedozwolone znaki kontrolne Modes = jeżeli kanał istnieje i jest prawdziwy to skrypt wyświetli nam jego mody.
  K - Włącza bądź wyłącza automatyczne zamykanie połączeń DCC które nie są aktywne.
  N - NetHack protection: Auto DEOP ludzi którzy dostali opa od serwera (po netjoinie). Tylko FRIEND userzy z flagą OP są tolerowani. (Zmienna globalna na wszystkie kanały)
  P - Włącza bądź wyłącza FRIEND CTCP funkcje, takie jak: Protection, Auto OP, Auto Greet. (zmienna globalna na wszystkie kanały).
  Q - QUIET MODE. Userzy na sieci nie będą w stanie sprawdzić jakiego skryptu używasz. CTCP VERSION reply będzie udzielało odpowiedzi jak standardowe gole ircii :)
  T - Automatyczne określanie domen wyższego rzędu. Włączenie tej opcji widać w wyniku komendy WHOIS/WHOWAS, np.: '.pl' = 'Polska'.
  U - Automatyczne sprawdzanie nowej wersji LiCe i newsów na jego temat.
  V - View status: Wyświetlanie adresu usera ww wszystkich MSG/NOTICE/BAN'ach.
  X - Anti-Ping Timeout: Kasowanie idle sesji. Dla userów którzy zostawiają sesję ircową na screenie na długi czas. Opcja ta kasuje "idle time" chroniąc przed ping timeout'em oraz natrętnymi IRCopami.

trans

Użycie: /TRANS [[-fFgGiIpPsS][-o][-m ][-n ]] /COSE>
Próba przetlumacznia przy użyciu serwera babelfish Altavisty.
Jeśli nie podamy języków, jako standardowe używane są Angielski na Hiszpański.
Opcje:
  -f - English to French
  -F - French to English
  -g - English to German
  -G - German to English
  -p - English to Portuguese
  -P - Portuguese to English
  -s - English to Spanish
  -S - Spanish to English
  -i - English to Italian
  -I - Italian to English
  -m - Wysyła osobie określonej w wyniki tłumaczenia MSG'iem.
  -n - j.w, tyle że NOTICE'em
  -o - Wysyła wynik tłumaczenia na aktualny kanał.

Przykłady:
  /TRANS -m SrfRoG -f you rule man!
  /TRANS -n $*.com -s this is a server wallop in Spanish
  /TRANS -o -p i am pretending i know Portuguese
  /TRANS -S hola amigo

umode

Użycie: /UMODE [<-/+>user mody]

Zmienia Twoje user mody, w zależności od serwera którego używasz.
   i - INVISIBLE - User może zobaczyć na jakim jesteś kanale jeżeli sam na nim jest.
   o - OPERATOR - Mode zarezerwowany dla IRC operatorów.
  w - WALLS - Umożliwia odbieranie komunikatów od serwerów na akcje podejmowane przez IRC operatorów (np. SQUIT CONNECT JUPE).
   s - NOTICES - Umożliwia odbieranie od serwerów komunikatów generowanych pomiędzy nimi (np. KILL LINK).

Uwaga: To są "standardowe" user mode dostępne w wszystkich ircii serwerach. Jednak w miarę rozwoju sieci pojawiły się różne wersje serwerów które czasem nie posiadają wszystkich opcji bądź mają ich o wiele więcej.
Np.
  /UMODE +i-ws - usuwa mode "w" i czyni cię "niewidzialnym"
  /UMODE - wyświetla twoje aktualne mody
  /UMODE -s - usuwa moda "s"

update

Użycie: /UPDATE [hostname|address port]

Sprawdza update'y LiCe i ściąga nowszą wersję jeżeli takowa jest. Ponadto, wyświetla wiadomości na temat LiCe z jego strony WWW (http://www.mistik.net/lice).
Do upgrade'u z mirror site'a wszyszczegolnij jego host i port.
Np.
  /UPDATE www.mistik.net 80 - sprawdza uaktualnienia na www.mistik.net, na porcie 80
  /UPDATE 207.240.167.92 80 - to samo, ale z użyciem adresu IP

ver

Użycie: /VER [nick|kanał]

Sprawdzenie CTCP VERSION dla określonego nick'a bądź kanału, bez argumentu dla aktualnego. Innym słowem - sprawdzenie pod jakim klientem i skryptem chodzi dana osoba :)

version

Użycie: /VERSION [server]

Wyświetla wersję klienta, skryptu i serwera. Jeżeli nie podamy 'serwera' to wyświetli wersję aktualnego.

w

Użycie: /W [flaga [argumenty]]

Wysyła do serwera zapytanie o WHO informacje o kanale bądź userach. Jeżeli nie podamy kanału, to jako domyślny brany jest kanał aktualny. Ponadto możemy wyszczególnić typ otrzymanych informacji poprzez podanie odpowiedniej flagi. Jeżeli nie podamy flagi tylko same argumenty to widomości będą zebrane z całego IRC'a.
Znaczenie flag:
  -c - Opi na Twoim kanale.
  -o - IRC opi na Twoim kanale.
  -a - Ludzie na AWAY'u na Twoim kanale.
  -here - Ludzie którzy nie są na AWAY'u.
  -host - Lista ludzi do których pasuje podana maska hosta.
  -n - Lista userów do których pasuje podana maska na username.
  -s - Lista userów którzy korzystają z danego serwera.

wi

Użycie: /WI < nick1,nick2, ...,nickN | nick maska >

Wyświetla informacje na temat danego nick'a. Druga forma pozwala na użycie maski nick'a.
Np.

  /WI SrfRoG,asmodean,LiCe - wyświetlenie informacji na temat nicków: SrfRoG, asmodean i LiCe

wii

Użycie: /WII

Wyświetla oprócz standardowej informacji tzw. IDLE TIME, czyli czas od jakiego dana osoba nie wysłała żadnego mesga. Uwaga: jeżeli serwer z którego korzystasz, bądź serwer na którym jest sprawdzana osoba jest zalagowany to informacja o IDLE TIME może dojść z opóźnieniem bądź w ogóle nie trafić do odbiorcy.

wtog

Użycie: /WTOG [litera(y) opcji]

Ustawienia dotyczące wszystkich okien.

  B - Włącza beep w ukrytych oknach.   D - Używa podwójnej belki statusowej.   C - Tworzy okno dedykowane na DCC CHAT'y. Wszystkie rozmowy prowadzone na nim są kierowane do niego.   C - Belka tytułowa. Wyświetlona na górze okna wypisuje na niej aktualny topic.   W - Dedykowane okno dla prywatnych wiadomości. Wszystkie przychodzące MSG'i kierowane są do tego okna. Użyteczne jeśli siedzimy na większych kanałach, gdzie tekst szybko się przesuwa.

ww

Użycie: /WW

Wyświetlenie informacji na temat nicka który wyszedł już z irca.