Boty komendy

Komendy botów

Wypisałem tu podstawowe komendy Voidów :)

.users - w ładny sposób pokazuje userliste
.+user host - dodaje usera o danym hoscie
.status - pokazuje na jakich kanałach są obecnie boty
.status all - pokazuje info o knałach itp...
.bottree - pokazuje zlinkowane boty
.chpass nick hasło - zmienia hasło danej osobie
.rjump - zmiana serwera
.downbots - pokazuj odlinkowane boty bd boty które pady
.chbotpass - zmienia hasła (albo ustawia nowe, jeśli nie było wcześniej) każdemu botu, który nie ma flagi +s/+a/+h ( nie łączy się do tego bot'a)
.mchbotpass - zmusza każdego bota do zrobienia chbotpass.
.list [bot] - sprawdza "cos" - w zależności od literki.

Literki to:
  • c - listuje kanały bota/botow (pokaże czy bot ma opa, czy jest na kanale czy nie, i jak jest to ilość osób na kanale.
  • d - boty, które się rozłączyły z ircserwem oraz do jakich serwow się próbują dobic.
  • p - pinguje boty
  • s - jakiego serwera i jakiego nicka (i jak długo) używają u - info o shellu, uptime itd.
.rjump [port] [pass] - to samo co .jump, tylko że robi się to remote z hub'a:
.rrehash - remote rehash, podobnie jak wyżej.
.mrehash - mass rehash, wszystkie boty robią rehasha.
.rop [chan] - remote op - zmusza bota do zaopowania wszędzie tam, gdzie bot ma opa i gdzie nick nie ma (jeśli ma flagę +o)
.rinv [chan] - remote invite - bot zaprosi nick'a wszędzie gdzie może.
.rinvall [chan] - tak samo, tylko ze cały botnet
.rnick - remote random nick - bot zmienia nicka na jakiegoś losowego.
.rnicks - caly botnet zmienia nicki na losowe
.nnick - powrót do normalnego nicka:
.nnicks - cały botnet wróci do normalnych nickow.
.rchbotnick - remote chbotnick - bot zmieni nicka
.savenet - robi na każdym bocie save
.enforce -/+modes - ustawienia kanału np.( -/+ bitch )
.rchanset -/+modes - to samo co enforce, tylko ze na jednym bocie.
.modenforce - ustawienia kanału na każdym bocie np. ( -/+nt )
.rchanmode - to samo, tylko ze, na jednym bocie
.mmsg - każdy bot wyśle dowolną wiadomo do nick'a
.rmsg - to samo, tylko ze zrobi to tylko jeden bot.
.mflood - ping/version/userinfo itd od każdego bota dla danego nicka (flood)


Polecenia tylko dla ownerow:

.autoop [channel] - daje flagę +a (jeśli on) albo -a (jeśli off) wszystkim botom z globalnym +o, jeśli zostanie podany kanał, to daje flagę +a tylko na tym kanale.
.+channel - dodaje kanał
.ropall [chan] - podobnie do remote op, tylko ze zmusza każdego bota do zaopowania.
.rdop [chan] / .rdopall [chan] - podobnie jak rop*, tylko ze deopuje.
.rkick [chan] [reason] - kopie osób z kanału
.rkickall [chan] [reason] - podobnie, tyle ze bezsensowny, bo każdy bot będzie próbował wykopać ta sama osobę
.rmode - mody kanału np. (-/+key)
.rmodeall - to samo, tyle ze każdy bot to będzie próbował zrobić
.rdie - zabije podanego bota
.mjoin [serv] [key] - massjoin, trzeba podąć hasło (ustawiane w tclce) jak się poda serw, to tylko boty z tego serwa wejdą
.hubjoin - wchodzi hub'ami na kanał
.tkmjoin [serv] [key] - podobnie jak mjoin, z tym, ze zamiast wszystkich botow wejdą tylko te co maja flagę +K i od razu ustawi sie -bitch -revenge.
.rjoin [key] - wchodzi botem na kanał
.mpart [serv] - tak samo jak mjoin, tylko ze wychodzimy.
.rpart - tak samo jak rjoin, tylko ze wychodzi
.+channel [key] - wchodzi na kanał, jeśli potrzeba można podąć klucz (+k)
.-channel - wychodzi
.opall - opuje nick'a na każdym kanale, gdzie bot ma opa a nick nie ma, nick musi mięć +o na bocie
.inviteall - podobnie jak opall, tylko zaprasza na kanały gdzie nicka nie ma.
.closech [chan] - ustawia +ntsim na każdym kanale lub tylko na [chan] na którym bot ma opa.
.opench [chan] - zdejmuje +im z każdego kanału na którym bot ma opa lub tylko z [chan]
.chbotnick [nick] - wraca do normalnego nicka bota, lub zmienia na [nick]
.rnick - zmienia na losowego nicka
.chbotpass - zmienia hasła (albo ustawia nowe, jeśli nie było wczesniej) każdemu botu, który nie ma flagi +s/+a/+h (czyli nie łączy się do tego bot'a)
.d13 - w zamian za .die, zabija bota
.mkick - wykopuje wszystkich z kanału bez flagi +o, używa do tego botow z flaga +K


W poniższej tabeli znajduje się wykaz najważniejszych flag rozpoznawanych przez większość botów.

Flaga

Nazwa

Opis działania

a

autoop

user z flagą +a automatycznie dostaje opa po wejściu na kanał

b

bot

flaga b jest flagą informującą bota, że inny user z flagą +b jest również botem

c

common

flaga informująca o tym, że kilku userów ma takie same hosty

d

deop

osoba z flagą +d nie może mieć opa na kanale

f

friend

user z flagą +f jest przyjacielem kanału, więc nie może być wykopany oraz może zmieniać topic

g

autovoice

user z flagą +g automatycznie po wejściu na kanał dostaje voica

i

isolate

BOT z flagą +i jest izolowany tzn. odłączony od całęgo BOTnetu

j

janitor

user z flagą +j może zgrywać pliki

l

leaf

BOT z flagą +l nie pozwala na połączenie ze sobą usera

m

master

user z flagą +m ma największą kontrolę nad BOTem

n

owner

flaga +n zezwala na modyfikację wszystkich ustawień kanału

o

operator

user z flagą +o jest operatorem kanału - może posiadać opa na kanale

p

party

user z flagą +p może się łączyć z botem i ma dostęp do partyline

r

reject

BOT z flagą +r nie może się łączyć z innymi botami botnetu

t

botnet master

user z flagą +t ma absolutną władzę nad całym botnetem

x

xfer

user z flagą +x może przeglądać i modyfikować pliki BOTa