TCL - Biblioteki

TCL

Poniżej znajdziesz listę skryptów TCL które możesz załadować do bota


Nazwa Rozmiar (KB) Download
Anti - Idle v1.1 1,3 aidle1.1.tcl
Anti - MSChat v1.01 3,2 antimschat.tcl
AntyDCC 1 anty_dcc.tcl
AntyLuzik 0,8 anty_luzik.tcl
AntyBluzg 3,90 antybluzg.tcl
AUTH system 4,24 auth.tcl
Autolog 2,03 autolog.tcl
Automatic v2.0.1 30 automatic_v2.0.1.tar
Ban Flooders v1.1 5,4 banflooders.tcl
Bar (PL) 4,23 bar.tcl
Barngrill v2.2 34,5 barngrill2.2.tcl
Bitchxpack v1.50 8,6 BitchX.tcl
Bot - Away v1.14 9,44 botaway.tcl
Botnetop v2.10 18,4 botnetop.tcl
Botnick v1.0 1,11 botnick.tcl
Botresync v1.0 1,40 botresync.tcl
BotSeen script v1.4.1d 12,4 bseen1.4.1.tar.gz
Caps v2.4 14,6 caps.zip
Chanlimit v1.5 4,40 chanlimit1.5.tcl
CleanUp 1,42 cleanup.tcl
Cleanusers v1.1 3,7 cleanusers.tcl
Clientstats v1.1 3,72 clientstats1.1.tcl
Clone detection 3B 13,8 clone.tcl
Counter v2.0 6,39 counter.tcl
Counter v2.1 6,39 counter2.1.tcl.gz
Cronchk v1.0 1,57 cronchk.tcl
CTCP by PTscripters 2,96 ctcp.tcl
Gseen.mod v1.1.0 30,4 gseen.mod.1.1.0.tar.gz
Gseen.pl.lang 5,80 gseen.pl.lang
Holm-voice v5.0 7,66 holm-voice.tcl
Keepout v1.3 2,75 keepout.tcl
Lammah 10,5 lammah.tcl
Lammah2 10,4 lammah2.tcl
Limit 4,58 limit.tcl
Maillog 6,36 maillog.tcl
MainServer v1.04 9,25 mainserver1.0.4.tcl
Minishare 5,61 minishare.tcl
MK_fun 0,98 mk_fun.tcl
Msg 0,5 msg.tcl
NetBots v1.16 33,1 netbots1.16.tcl
Botnet Tools v3.4.1 15,6 nettools.tcl
Nocycle v1.3 2,84 nocycle1.3.tcl
Optools 4,68 optools.tcl
Protect Ops v1.3 12,1 protectops.tcl
Repeat v4.0 3,22 repeat.tcl
Rose 0,8 rose.tcl
Ruletka (PL) 0,8 ruletka.tcl
Sentinel v1.54 37,4 sentinel1.54.tcl
Slap 2.76 slap.tcl
Smiling Script 0,7 smiling.tcl
Speak (PL) 16,0 speak.tcl
Stats v1.3.2 65,1 stats.mod.1.3.2.tar.gz
StatWWW 3.01 24,3 statwww3_01.tcl
Superbitch v2.0 5,42 superbitch.tcl
Toolz 38,9 toolz.tcl
TopicLogger v1.00 6,93 topiclogger.tcl
Topidle 2,40 topidle.tcl
Urlcatcher v1.2 3,40 urlcatcher1.2.tcl
Voice 0,5 voice.tcl
Webwrite 12,2 webwrite.zip
Witak 0,2 wit.tcl

Można też ściągnąć wszystkie skrypty w jednym pliku:

62 skrypty TCL (plik RAR) 232 tcl.rar
62 skrypty TCL (plik EXE) 255 tcl.exe