BitchX

BitchX


BitchX to jeden z najprostszych klientów IRCa dostępny w środowisku Linux. Większość użytkowników kont shellowych boi się tego programu - wynika to z nieznajomości podstaw jego obsługi. Odnosi się to do tych, nagle postanowili przesiąść się z okienkowego mIRC'a. Mam nadzieje, ze to co znajdziecie na mojej stronie przyczyni się do lepszego poznania BitchX'a.
Komendy pomocy:

 * /help
 * /bhelp

Automatyczne wchodzenie na kanał:

 * /ajoin #kanal
 * /unajoin #kanal - usuwa kanał z listy

Ustawianie trybów kanału:

 * /modelock #kanal +nt-imp

Jeśli chcesz wejść z dostępnym na serwerze wirtualnym hostem to wpisz:

 * BitchX nick serwer -H wirtualny host

Jeżeli usługa ta nie jest zablokowana to po uruchomieniu BitchX użyj komendy:

 * /hostname - powinno wyświetlić listę dostępnych adresów twojego serwera z których można zalogować się na serwer IRCowyUstawienia BitchX możemy zobaczyć pisząc:

 * /togg - pokarze się tabelka z ustawieniami i obok będzie on albo off (włączone albo wyłączone)

1. auto_nslookup - Automatyczne sprawdza IP przy /wi (whois)
2. pubflood - Kopanie public flooderow (wymaga /set)
3. dcc_autoget - Pobieranie automatyczne plików od via DCC Send
4. llook - Link Looker, sprawdza splity połączonych IRCSERVER`ow
5. auto_whowas - Sprawdza /ww (whowas) nick w momencie /wi
6. cloak - Blokada odpowiedzi na CTCP
7. kick_ops - Kopanie opów za np. flood, kolory itp
8. hacking - Deopowanie nicków otrzymujących +o od IRCSERVERA (wymaga /set)
9. aop - Automatyczne opowanie nickow z friendlist
10. bitch - Deopuje nicki nie wpisane na wlasna friendlist
11. ftp_grap - Loguje adresy FTP podawane na public/msg
12. display_ansi - Pozwala na czytanie ANSI
13. ctcp_flood_prot - Ochrona przed CTCP floodem, action wysylane na public przez komende /me traktowane jest jako CTCP (wymaga /set)
14. flood_protection - Ochrona przed floodem, uruchamia ignore, kick, itp. (wymaga /set)
15. flood_kick - Kopie po okreslonej ilosci flood msg (wymaga /set)
16. deopflood - Deopuje nicki wykonujace -ooo (wymaga /set)
17. verbose_ctcp - Pozwala czytac nieznane CTCP
18. operviev - Opcja dla IRCOps - Okno kontroli
19. annoy_kick - Kopnie userow za pogrubienia, kolory, inversje, itp.
20. nick_completion - Doplenianie nickow przez ":" [#kanal] nic: text
21. auto_away - Wlaczenie away po zdefiniowanym czasie, domyslnie 10 min
22. dcc_fast - Transfer DCC Send
23. mircs - Czytanie kolorow mirc
24. beep - Beep`anie na otrzymywane msg (wymaga /set)
25. kickflood - Kopanie nickow za okreslone floody (wymaga /set)
26. msglog - Logowanie msg w czsie away (tylko)
27. joinflood - Banowanie adresu join-floodera (wymaga /set)
28. nickflood - Banowanie adresu nick-floodera (wymaga /set)
29. shitlist - Wlaczenie shitlist`y
30. userlist - Wlaczenie userlist`y
31. auto_rejoin - Automatyczny powrot na kanal po wykopaniu
32. auto_reconn - Automatyczny powrot na IRCSERVER po Disconected
33. kick_if_ban - Kopanie zabanowanych nickow przebywajacych na kanale
34. http_grab - Loguje adresy http/www podawane na public/msg (wymaga /set)

Jesli chcecie zmienic jakies ustawienie to mozna to zrobic komenda:

 * /togg nawza_ustawienia - Jesli ustawienie bylo off to zmieni sie na on

Tam gdzie jest napisane, ze wymaga set oznacza to, ze aby zmienic to ustawienie nalezy uzyc komendy:

 * /set nawza_ustawienia

Komendy:

 * /togg
 * /set

sa ustawieniami dla wszystkich kanalow na jakich przebywa screen (globalne ustawienia)

Zeby ustawic dla danego kanalu trzeba uzyc takiej komendy:

 * /cset #nazwa_kanalu nawza_ustawienia off lub on

Potem nalezy wydac komende:

 * /save - zapisuje dokonane zmianyStatus bar

 [21:44][@D4rkAngel](+iw) [#V_M_S(+lnt 60)] [Act:1,3]

 [Lag 1] [O/20 N/25 I/0 V/5 F/1] ------------------------- [U:A:S:b:H]

 [U:A:S:b:H] - opcje Litery oznaczaja opcje ustawien, Duza - ON, mala - OFF

  * U - userlist [ON]
  * A - autoop [ON]
  * S - shitlist [ON]
  * b - bitch [OFF]
  * H - hacking [ON]

 [O/20 N/25 I/0 V/5 F/1]

  * O/20 - liczba operatorow kanalu
  * N/25 - goscie bez opa na kanale
  * I/0 - liczba ircoperatorow
  * V/5 - liczba uzytkownikow +v
  * F/1 - liczba uzytkownikow z friend listObsługa okien

BitchX daje możliwość otworzenia wielu okien w których można przeprowadzać rozmowę na oddzielnych kanałach, pojedyncze query lub DCC Chat. Pojawienie się komunikatu w oknie ukrytym (Hiden) jest sygnalizowane numerem okna w belce statusu w postaci [Act: 1,3]

Komendy okien:

 * /window new - Podzieli ekran na dwie czesci
 * /window hide - Ukrywa okno /window kill - Likwiduje okno
 * /window new hide - Nowe okno + ukrycie noweg okna
 * /window list - Lista aktualnych okien z opisem
 * /window shrink 1 - Zmniejsza aktywne okno o 1 linie
 * /window grow 1 - Zwieksza aktywne okno o 1 linie
 * /window balance - Dzieli okno na rowne czesci
 * /window move 1 - Zamienia miejscami okna przesowajac o 1 linie

  ^W = CTRL+w

 * ^W- - Zmniejsza okno o jedna linie
 * ^W+ - Zwieksza okno o jedna linie
 * ^Wm - Zamienia okna miejscami
 * ^Wl - Lista aktualnych okien z opisem
 * ^Wk - Likwiduje aktywne okno
 * ^Wh - Ukrywa aktywne okno
 * ^Wb - Balans - dzieli ekran na rowne czesci
  * ^Wn - Przelaczenie do ukrytego okna
 * ^Wp - Przelaczanie pomiedzy aktywnymi oknami

Za pomoca skrotow klawiszowych ESC+1, ESC+2, ESC+3 itd. lub ALT+1, ALT+2, ALT+3 itd. ewentualnie ^W+n (/window next) przelaczamy pomiedzy oknami.

Rozmowa na dwóch oknach:

 * /window new - Podzieli ekran na dwie czesci

przelaczanie sie pomiedzy oknami z gornego na dolne za pomoca:

 * ^wp - Przelaczanie pomiedzy aktywnymi oknami

Okno aktywne bedzie zaznaczone w postaci: [^^^^^^^^]Podstawowe komendy BitchX (wymienione alfabatecznie)

1. /addforward #kanal lub nick - przekazuje wszystkie otrzymane notice oraz msg do zdefiniowanego nicka lub na #kanal w postaci NOTICE
2. /ajoin #kanal - BitchX automatycznie wchodzi na zdefiniowane kanaly w momencie polaczenia sie z IRCSERVEREM
3. /away powod - przechodzi w stan away
4. /back - powrot z away 5. /ban nick lub adres - zabanowanie nicka w/g zdefiniowanego bantype lub ban na konkretny adres
6. /bans lub /bans #kanal - lista banow na aktywnym kanale lub innym
7. /bantype Normal | Better | Host | Domain - rodzaje banow
   * Normal nick!*user@host.domena.pl
   * Better *!*user@*.domena.pl
   * Host *!*@host.domena.pl
   * Domain *!*@*.domena.pl
8. /bhelp index - BitchX help
9. /bk nick - Ban, Kick nick, wedlug bantype
10. /chanst - Informacje o kanale
11. /cleartab - kasuje zapamietane nick w TAB
12. /dc nick - otwiera polaczenie DCC Chat z nick
13. /dca zamyka wszystkie polacznie DCC
14. /dcx nick - zamyka polacznie DCC Chat z nick
15. /dcc - pokazuje status polaczen DCC Chat oraz DCC Send/Get
16. /deop nick - deopuje nick
17. /exit - zakonczenie, (Quit)
18. /fk nick - mass kick non-opow o tym samym adresie
19. /fuck - deopuje, kopie i banuje w/g bantype (Shitlista)
20. /fuckem - bany typu *!*@*a*, *!*@*b* itp.
21. /history - historia uzywanie /komend od czasu logowania
22. /ig nick - dodaje do ignore *!*user@*.domena.pl, wszystkie flagi
23. /igh nick - dodaje do ignore *!*@*.domena.pl, wszystkie falagi
24. /ignore adres flagi - dodaje do ignore z zdefiniowanymi flagmi
   * Flagi ignora:
   * MSGS WALLS WALLOPS INVITES NOTICES NOTES CTCPS CDCC KICKS MODES SMODES JOINS TOPICS QUITS PARTS NICKS PONGS SPLITS
25. /irchost (/hostname) - wyswietla dostepne vhosty
26. /ircname tu jakis tekst - zmiemia twoje ircname widoczne po zrobieniu /whois twoj_nick
27. /join #kanal - wchodzi na podany kanal
28. /j kanal - wchodzi na podany kanal
29. /l - wychodzi z aktywnego kanalu
30. /lk powod - wykopuje wszystkich z kanalu bez +o
31. /llook (/showsplit) - informacja o polaczeniach IRCSERVEROW
32. /load plik.bx - laduje np. skrypt do BitchX korzystajac z podanej sciezki
33. /map - generowanie mapy polaczenia IRCSERVEROW
34. /msay text - wysyla text na wszystkie kanaly
35. /mb - massowe banowanie wszystkich na kanale (Mass Ban)
36. /mdop - massowe deopowanie wszystkich na kanale (Mass Deop)
37. /modelock #kanal +/-instampkl - blokuje ustawianie modow kanalu
38. /mop - masowe opowanie wszystkich na kanale (Mass Op)
39. /mub - masowe odbanowywanie wszystkich banow
40. /notify - Sprawdza aktualna liste notify
41. /notify nick - dodaje nick do listy notify
42. /notify -nick - usuwa nick z notify
43. /partall - wychodzi ze wszystkich kanalow
44. /readlog - czytanie wiadomosci away
45. /randomnick - ustawia losowy nick
46. /repeat ilosc komenda - liczba powtorzen zadanej komendy
47. /save - zapisuje dokonane zmiany
48. /sc - sortowana lista uzytkownikow kanalu w/g czasu join
49. /scan maska lista uzytkownikow pasujacych do wzorca maski
50. /scan - lista uzytkownikow sortowana alfabetycznie
51. /scanv - lista uzytkownikow +v (VOICE)
52. /scani - lista IRCOpow na kanale
53. /scano - lista Operatorow kanalu
54. /scans - lista uzytkownikow z shitlisty
55. /scanf - lista uzytkownikow z friendlisty.
56. /sv - wysyla na kanal uzywana wersje BitchX
57. /tban - zdejmowanie banow w/g numerow
58. /tig - zdejmowanie z listy IGNORE w/g numerow
59. /timer -del | -rep | -ref | delay komenda
   * -del - kasowanie pracujacego timera
   * -rep - ustawienia powtorzen
   * -ref - ilosc powtorzen
   * delay liczba w sek. co ile ma byc wykonywana komenda
   * komenda - dowolna komenda BitchX
      1. Przyklad 1: /timer -rep -1 5 /msg #kanal nie ma mnie - TIMER bedzie co 5 sekund w nieskonczonosc wysylal na #kanal tekst nie ma mnie opcja -1
      2. Przyklad 2: /timer -rep -2 5 /msg #kanal nie ma mnie - TIMER wysle tekst nie ma mnie na #kanal 2 razy w odstepie co 5 sekund
   * /timer - sprawdzi aktualnie pracujace TIMERY i wyswietli ich numery
   * /timer -del numer - zatrzyma dzialanie TIMERA o wpisanym numerze
60. /tlock #kanal ON lub OFF - (Topic Locked) blokowanie topica na #kanal
61. /togg - lista globalnych ustawien BitchX (Toggles)
62. /ue - lista +e Exception List
63. /ui - lista +I Invite List
64. /ub nick - zdejmuje bana z adresu odpowiadajacego nick`owi
65. /unajoin #kanal - usuniecie kanalu z listy AUTO-JOIN
66. /unbnan nick lub *!user@host.domena.pl - zdjecie bana
67. /unig nick - zdjecie nicka z listy IGNORE
68. /unkey - usuniecie klucza (+k) z kanalu
69. /untopic - usuniecie topica z kanalu
70. /userlist - wyswietlnie liisty FIREND
71. /ver #kanal lub nick - sprawdza wersje uzywanego klienta lub scriptu przez nick lub wszystkich na kanale
72. /voice nick - nadawanie statusu +v (Voice)
73. /wall tekst - wysyla tekst do wszystkich operatorow kanalu
74. /wi nick - pokazuje whois
75. /wii nick - pokazuje whois + idle time + pelna nazwe IRCSERVERA
76. /window hide - Ukrywa okno
77. /window kill - Likwiduje okno
78. /window list - Lista aktualnych okien z opisem
79. /window new - Podzieli ekran na dwie czesci (Nowe okno)
80. /window new hide - Nowe okno + ukrycie noweg okna
81. /ww nick - pokazuje whowas
82. /wilm - pokazuje kto ostatni wyslal do ciebie msg
83. /wiln - pokazuje kto ostatni wyslal do ciebie noticeUSERLISTA - Lista FRIEND

komenda:
 * /adduser nick!user@domena #kanal lub * flagi

dodaje do userlist

flagi:

Wszystie flagi oddziela sie przecinkami bez spacji.

OZTF = osoba z ta flaga czyli osoba ktora ma dopisana ta flage.

 * Ban - Banuje nicka, ktory zabanowal OZTF
 * Bot - Przyjmuje Auto-invite od OZTF
 * Dcc - Auto-Get DCC bez wzgledu na to czy w globalnych ustawieniach DCC jest wlaczone [ON] czy wylaczone [OFF]
 * Deop - Deopuje nicka ktory zdeopowal, kopnal lub zabanowal OZTF
 * Flood - Wylacza opcje check flood dla OZTF
 * Invite - OZTF moze wysylac CTCP do screena a ten zaprasza automatycznie na kanal
 * I_ops - Auto-OP jesli globalnie funkcja aotoopowania jest wlaczona /togg AOP ON
 * Kick - Kopie nicka ktory zdeopowal, kopnal lub zabanowal OZTF
 * Ops - Delay-OP Opuje osobe z twojej listy po okreslonym czasie pod warunkiem ze OZTF nie otrzymala opa od kogos innego juz
 * Pban - gdy OZTF jest banowana to screen automatycznie go odbanowuje
 * Pinvite - Automatyczne odbanowywanie adresu chronionego na twojej liscie
 * Reop - Zwraca staus opa (Delay)
 * Unban - OZTF moze zdjac bana sobie przez CTCP
 * Voice - Nadaje status voice (+v)

Zamiast flag mozna stosowac kobinacje owner, master czy friend. Odradzam uzywania tych schematow, gdzyz czesto powoduja one zamiesznie na kanale stawiajac bany, rozdajac kicki itp. rzeczy.

Dodawanie uzytkownikow moze odbywac sie globalnie jak i dla poszczegolnych kanalow. Znaczy to ze jedna osoba na kanale #krowa moze byc dodana jako Auto-Op, chroniona itp. natomiast ta sama osoba na kanale #krok moze miec jedynie status voice (+v).SHITLISTA

Shita dodaje komenda:

 * /addshit nick!user@domena #kanał poziom_shita powod_shita

Poziomy shita

 1. Deopuje uzytkownika za każdym razem
 2. Kopie uzytkowika po join na kanał
 3. Kopie i banuje po join
 4. Permanentny ban na wybrany adres
 5. Permanentny ignore (ALL)

Przykład:

 * /addshit nick!*user@domena #kanal lub * 3 powod wykopania - Osoba o zdefiniowanym adresie po wejsciu na #kanal zostanie wykopana i zabanowana

 * - zastepuje wszystkie kanaly, Shit globalny :)

Zdejmowanie uzytkownikow z Shitlist:

 * /unshit nick #kanal
 * /unshit *!*user@domena * - Osoba zostanie usunieta z listy shit ze wszystkich zdefiniowanych kanalowNOTIFY

Do notify dodaje sie komenda:

 * /notify nick
 * /notify nick!*user@host.domena.pl

Nalezy pamietac ze nick musi byc wpisany bez zadnych rozszerzen typu * czy ?

Nie mozna takze uzyc notify dla jednego nicka uzywajacego roznych adresow rozszerzajac wpis o maske nastepujaca po nick!*

usuniecie z listy:

 * /notify -nick - Usuwa nicka z listy
 * /notify -nick!*@*.pl - Usuwa wzorzec maski z listy
 * /notify - - Usuwa wszystkie wzorce i nicki z listy

sprawdzanie listy:

 * /notify - Sprawdza aktualna listeKick za zdefiniowane slowo(a) (Banword)

Komendy dodajace kick za okreslone slowa to:

 * /banword #kanal slowo
 * /banword #kanal slowo1 slowo2 - Osoba ktora napisze (costam slowo1 slowo2 costam) zostanie wykopana tylko z #kanal  * /banword * slowo - Osoba uzyjaca (slowo) zostanie wykopana z dowolnego kanalu na ktorym jestes operatorem

 * - zastepuje wszystkie kanaly

BitchX nie przyjmuje rozszerzen slow w postaci * typu: *slowo*slowo2*, kick dziala w momencie uzycia przez osobe pojedynczego slowa lub ciagu slow zapisanych dokladnie w sposob zdefiniowany do kicka.

Czasem warto uzyc SPACJI po dodaniu okreslonego slowa, zeby BitchX nie szukal zdefiniowanego slowa wewnatrz innego wyrazu.

Przyklad:

 * /banword #kanal huj - BitchX widzac *huj* kopnie za napisanie wyrazu cechuje
 * /banword #kanal huj(spacja) - Nie kopnie za uzycie wyrazu cechujeInne komendy

 * /word - Sprawdza liste zdefiniowanych slow
 * /unword #kanal slowo - Usuwa zdefiniowane slowo z #kanal
 * /unword #kanal * - Usuwa wszystkie zdefiniowane slowa z #kanal
 * /unword * * - Czysci liste BANWORD


Informacje o BitchX

     * Tworca klienta BitchX: Colten Edwards
     * Oficjalna strona BitchX: www.BitchX.com
     * Oficjalny IRC-kanal: #BitchX EFNet
     * IRCSerwer: irc.bitchx.comSądzę że nie zrobiłem nigdzie błędu ale jak znajdziesz jakiś błąd to napisz do mnie mejla