Ameno - bot

Bot - Ameno

Instalacja ameno


Klepiemy komendy na shellu :
tar -zxf ameno.tar.gz

Utworzy się katalog o nazwie "ameno"
wchodzimy do niego komenda:
cd ameno

Teraz należy wpisać w pliku main.c ( /ameno/src ) nicki ownerów
szukaj linijki
char owner[121] = tu_wpisz_swoje_nicki

Jeżeli już dokonałeś zmian napisz :
./configure
make


Wszystko zakończy się komenda "Ameno bot ready". Teraz należy odpowiednio go skonfigurować , w tym celu zgrywamy plik "conf" na dysk twardy bądź wpisujemy komendę:
pico conf

Należy wypełnić pole "nick", ustawić odpowiedni port, wpisać listę serwerów i opcjonalnie kanał na którym to będzie stal bot. Należy pamiętać, ze jeśli jest to "main" bd "slave" należy dopisać odwołania do odpowiednich tcl'i. Jeśli już wszystko zostało wypełnione zapisujemy plik pod dowolna nazwa :

Bota odpalamy komenda:
./ameno -m conf

conf - jest to nazwa pliku konfiguracyjnego bota
-m używamy tylko przy pierwszym odpaleniu

Z botem możesz połączyć się na dwa sposoby

1. Bezpośrednio z shella pisząc :
telnet 127.0.1 port

port - jest to port jaki zostaje przydzielony botowi po odpaleniu
jest on widoczny w czasie uruchamiania bota
-ameno-
swój_nick
wymyślone_hasło

2. Dzięki programowi mIRC pisząc :
/msg nick_bota -ameno-
/msg nick_bota pass nowe_hasło
Następnie :
/dcc chat nick_bota
wcześniej_wybrane_hasło


Linkowanie Ameno

Edytujemy ameno-main.tcl i szukamy tych linijek :
putidx $idx ".+bot hubek 212.14.58.4:9001/8001";
putidx $idx ".botattr hubek +ghp";
putidx $idx ".link hubek";
return 0;

W miejsce danych hubka wprowadzamy dane naszego huba do którego będziemy linkować boty.

hubek - nazwa naszego huba
212.14.58.4 - ip huba
9001 - port botów (bots)
8001 - port userów (users)

Następnie po wprowadzeniu zmian w ameno-main.tcl i restartowaniu huba łączymy się z nim i piszemy :

.addslave - komenda do dodawania slave do huba

pojawi się :

Usage: .addslave name ip portb portu
gdzie :

name - nazwa slave
ip - numer ip slave
portb - port botów w slave (bots)
portu - port userów w slave (users)

Po wprowadzeniu poprawnych danych boty się zlinkują. Czasami podczas linkowania boty mogą mieć problem z rozpoznaniem hosta bota którego chcemy dodać i pojawia się brak dostępu .
Wtedy komenda:
.+host nick *!ident@host - dodać żądaną maskę
Linkować je komendą
.link nick - należy też uważać aby boty wymieniły się userlistą - jeżeli tego nie zrobią botnet nie będzie poprawnie funkcjonował.

Gdy mamy już dodany slave można zacząć dodawać boty pisząc :

.addbot

pojawi sie :

Usage: .addbot name slave ident host ip portu

gdzie :

name - nick bota jakiego dodajemy do slave
slave - nick slave-a do którego dodajemy bota
ident - ident dodawanego bota
ip - numer ip dodawanego bota
portu - port userów dodawanego bota

Przed dodaniem bota należy zalogować się na odpowiedniego slave i obserwować przebieg linkowania w celu ewentualnego dodania hosta który ma brak dostępu.

Do dodawanych botów nie wchodzimy przed linkowaniem - dopiero gdy się połączą i wymienią userlistę logujemy się na dodanego bota i wpisujemy
.botattr hub +p Jeżeli tego nie zrobimy bot nie będzie reagował na komendy z huba

Po dodaniu bota piszemy .savenet